”Sf. Arhanghelii Mihail și Gavril” – Valea Crișului

Biserica de lemn este situată în Defileul Crișului Repede, ecodestinația Pădurea Craiului. A fost construită în 1761 pe locul unui vechi așezământ monahal ortodox. Potrivit cercetătorilor aici a fost o biserică mult mai mică din nuiele, bătută cu pământ și acoperită cu scânduri cioplite. Între anii 1865 – 1876 actualul lăcaș de cult a trecut printr-un amplu proces de restaurare fiind pictat de zugravul Dionisie Iuga de la Mănăstirea Nicula. Registrul iconografic, de tip bizantin,  respectă canoanele și erminia Bisericii Ortodoxe, reliefând succesiuni de scene religioase specifice fiecărei dimensiuni liturgice: pronaos, naos și altar.


AUDIO GHID ÎN ROMÂNĂ VALEA CRIȘULUI


Pictura murală autentică are un program iconografic dominat de la intrare cu personaje și scene din istoria mântuirii neamului omenesc, folosite și în educația religioasă a comunității. În pronaos este exemplificat rolul femeii în viața de zi cu zi, dar și în viața religioasă. În naos predomină scene care redau momentele din viața Mântuitorului Iisus Hristos petrecute în Săptămâna Patimilor, culminând cu Învierea Sa din morți, iar în altar sunt oglindite trei scene impresionante: Sfânta Treime, Nașterea și Botezul Domnului, precum și icoane ale Sfinților Părinți care au alcătuit cele trei Sfinte Liturghii folosite în cult.

Biserica este construită din bârne de stejar asamblate în tehnica „Blockbau”. Este de remarcat, atât pe exterior, cât și pe interior decorul în lemn realizat prin cioplire, crestare și incizie. Pictura în tempera pe pânză împreună cu țesăturile în pânză de factură populară cunosc aici o afirmare specială.

Biserica de lemn, ca și depozitară a unei picturi de factură răsăriteană, a generat și relații interumane în sensul că, începând cu secolul al XVIII-lea au venit în Bihor zugravi din Țara Românească și Moldova, încercând astfel să se ajungă la o unitate din perspectiva stilului de a picta și a programului iconografic promovat.

Marea bogăție a motivelor ornamentale sculptate armonios în lemn și a picturii autentice ridică biserica de lemn din Valea Crișului la valoarea celor mai izbutite creații de acest gen din întreaga Europă.

Pentru programarea vizitei: Pr. Paroh Nicolae DULUȘ GABORAȘ, Tel: 0745506035


Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil”

Așezare: sat Valea Crișului, comuna Bratca, județul Bihor.

Denumire: Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” –  Valea Crișului

Protecție: Monument istoric înscris pe Lista monumentelor istorice cu codul : BH-II-m-B-01225

Datare: 1761

Pictor: Dionisie Iuga, pictor de Nicula.


RUTA CULTURAL TURISTICĂ A BISERICILOR DE LEMN DIN ROMÂNIA