Puţină cultură, Muzeul Memorial Arany János, Turnul Ciunt

La 1620 ostaşii liberi ai oraşului Salonta au început să-şi ridice propria fortăreaţă. Construcţia defensivă a fost finalizată 15 ani mai târziu, cu sprijinul principelui Rákóczi. Turnul de veghe, de fapt arsenalul vechii cetăţi, locul în care erau păstrate armele şi praful de puşcă, există şi astăzi, fiind una din clădirile emblematice ale oraşului din inima câmpiei Crişurilor. De fapt, „Turnul Ciunt” este singura construcţie care a rezistat demolării cetăţii. La 1658, din raţiuni strategice, fiind ameninţat de turci, voievodul Transilvaniei, Rákóczi Gyorgy I, a ordonat abandonarea oraşului şi incendierea fortificaţiei care îl apăra. În urma acestui incendiu mistuitor, turnul a rămas, pentru 240 de ani, fără acoperiş. De aici i se trage şi denumirea; „Turnul ciunt”.

În vechea clădire a fost amenajat Muzeul Memorial „Arany János”, unul din poeţii reprezentativi ai culturii maghiare, originar din Salonta. În acest muzeu poate fi văzută colecţia de obiecte personale a celui care a fost considerat „unul dintre cei mai mari poeţi epici ai literaturii maghiare”. În 1898, după restaurarea turnului, colecţia poetului a fost instalată aici. În aceleaşi an, la 27 august, fiind inaugurat şi muzeul memorial.