Mănăstirea Izbuc şi Izvorul Tămăduirii, locul unde credinţa are puteri vindecătoare