Clădirea ce găzduiește „Turnul cu ceas”

este opera arhitectului Rimánoczy Kálmán jr., cel care în anul 1896 câştigă concursul de proiecte pentru realizarea noului al sediu Primăriei. Construcţia acestui obiectiv monumental începe cu demolarea vechii reşedinţe episcopale în anul 1901, fundaţia se începe în luna februarie a anului 1902. În octombrie 1903, clădirea era inaugurată şi pusă în funcţiune.

Turnul cu ceas, cu o faţadă îmbogățită de elemente arhitecturale deosebite, se înalță pe 4 nivele iar fiecare dintre acestea au un rol important în atractivitatea acestei clădiri. La nivelul I se află mecanismul orologiului – numit „ceasul mamă”,

orologiu care cântă la ore fixe Marşul lui Iancu, nivelul al II – lea, prezintă o panoramă a orașului de la 33,85 m. În trecut acesta era punctul de observare a incendiilor pentru oraş, care anunţa prin bătăi în clopot, în funcţie de zona în care izbucnea incendiul – oraşul nou 2 bătăi, vest olosig 3 bătăi, est olosig 4 bătăi, velenţa 5 bătăi şi velenţa-sud 6 bătăi. In turnul de observare, pe timp de zi se arbora un drapel roşu pe direcţia în care a izbucnit incendiul iar noaptea se aprindea un reflector electric. Nivelul al III – lea, aflat la 40,25 m, are montat pe parapetul balconului mai multe ciocane uriaşe funcţionale, care bat de câte trei ori la fiecare sfert de oră, iar nivelul al IV- lea oferă posibilitatea observării în detaliu a obiectivelor din zona centrală a oraşului cu ajutorul unui telescop.

Toate acestea sunt puse în evidenţă şi de relativul clasic şi modestia compoziţională a aripilor laterale.