Muzeul memorial „Aurel Lazăr”

, funcţionează în casa familiei Lazăr, construită în ultimii ani ai secolului al XIX-lea. Casa Lazăr are o valoare istorică deosebită, deoarece într-una din încăperile sale s-a semnat, la 12 octombrie 1918, Declaraţia de Independenţă a românilor cuprinşi în ţinuturile Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului faţă de Imperiul Austro-Ungar. Clădirea ce a servit ca reşedinţă a familiei avocatului dr. Aurel Lazăr, important om politic român, militant pentru drepturile românilor din Transilvania.